iššalvėti

iššalvėti
iššalvė́ti, iššal̃vi (ìššalvi NdŽ, , Plv, ìššalva J.Jabl, -ė́ja Trg), -ė́jo Š, , iššálvėti, -ėja, -ėjo , Vkš, Rs 1. intr. Brs, Vkš, Trg, Vdk, Ldv, Rs, Jrb, Vdžg išaušti, išvėsti: Uždaryk duris – stuba iššálvės Stak. Iššálvėjo troba, šalta Up. Palikot šaltam kambary – kiek laiko nekūrentas, iššálvėjęs Erž. 2. intr. Š, , Vkš, Lkš, , Mrj, Dkš, Smn, Mrs, Srj, Mrk, , Kb, Žž, Trak, Dsm, Sml, Vel, Ps šaltyje išdžiūti: Drapanas išplovęs padėk ant šalčio lauke, kad iššalvė́tum J. Skalbiniai iššalvėjo (žiemą, ore), bus jau sausi J.Jabl. Pakark marškinius, tegu iššalvės Jz. Drapanos gerai ìššalvi Nm. Pačiupinėk, gal jau iššalvė́jo [marškiniai] Všk. Tiesk tolkas ant tvoros, tai per naktį gerai iššalvės Ss. ^ Iššalvė̃s! O jeigu neiššalvė̃s, tai žmonės iškalbės (apkalbės, kad prastai išskalbė) Ilg. | refl. : Kai toks speigas, skalbiniai ir lauke išsìšalvi Snt. 3. intr. šaltyje išsivėdinti: Išmesk tuos kalinius (kailinius) an tvoros – tegu gerai iššalvė̃s Krok. 4. intr. Š, , Škn, Lnkv nuo šalčio pasidaryti sausam, puriam: Žemė šalvėte iššálvėjo J. Žemė iššalvė́jo, išsipureno dirva – bus geras derlius Lkš. Žemė žiemą iššalvė́jo, o smagu dirbt! Mrj. | refl. Žvr: Išsišalvė́jo par žiemą rugiai Grž. 5. tr. impers. šalčiui išdžiovinti: Molis iššalvė́tas trupa Snt. Arimas po žiemos iššalvėtas .intr. Š, : Jau iššalvė́jo, t. y. šaltis ištraukė pašalą J. 6. tr. iššaldyti: Rugius iššalvė́jo šaltis Plv. Rytais šąla – braškes da iššalvė̃s Snt. 7. intr. nuo šalčio išnykti, iššalti: Iššalvi (gėlės) 79. \ šalvėti; įšalvėti; iššalvėti; nušalvėti; pašalvėti; prašalvėti; prišalvėti; užšalvėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išsalvėti — intr. pamažu ištekėti: Išsalvėjo iš kopūstų kubilo visas vanduo Kb. salvėti; apsalvėti; išsalvėti; pasalvėti; prisalvėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsišalventi — 1. žr. iššalvėti 2 (refl.): Išsišalvẽno, iššalvėjo marškiniai, skaros J.Jabl(Lp). Pakabinau marškinius lauke; tegul išsišalvẽna Mrj. 2. žr. iššalvėti 4 (refl.): Per žiemą tas [dirvos] sluoksnis gerai išsišalvẽna, išsivėdina ir pasidaro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsalvėti — intr. apšlapti: Dabok nosį, kad neapsalvėtų Lp. salvėti; apsalvėti; išsalvėti; pasalvėti; prisalvėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššalti — iššalti, iššą̃la (ìššala Š, KŽ, iššal̃na, sta Š, KŽ), iššãlo (ìššalė Š) intr. K, Rtr, DŽ, KŽ; N, M, L, LVI795 1. daigeliui ar viskam sunykti, žūti nuo šalčio: Agurkai iššãlo J. Šiemet daug vaismedžių iššãlo NdŽ. Anais metais iššãlo sodas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššalvėjuoti — intr. iššalti, iššalvėti: Troba nu užvakar nekūrenta, tai iššalvėjãvo Vdk. šalvėjuoti; iššalvėjuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušalvėti — intr. KŽ; Ser kiek apšalti, nukentėti nuo šalčio. šalvėti; įšalvėti; iššalvėti; nušalvėti; pašalvėti; prašalvėti; prišalvėti; užšalvėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasalvėti — intr. aptekėti, pasrūti: Akes pasalvėjo ašarom Lp. salvėti; apsalvėti; išsalvėti; pasalvėti; prisalvėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašalvėti — pašalvėti, pašal̃vi (pàšalvi), ėjo intr. NdŽ 1. impers. truputį pašalti: Jei pavasarį bent penkiolika rytų pašalvėja, bus graži vasara TŽIII342(Pn). 2. Alk, Žvr, Krsn, Srj šaltyje kiek padžiūti: Pašalvės ploviniai išskalbti J. Tegu skalbiniai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašalvėti — intr. Paį pradžiūti šaltyje: Prašalvėję, ale da nesausos [drapanos] Sml. šalvėti; įšalvėti; iššalvėti; nušalvėti; pašalvėti; prašalvėti; prišalvėti; užšalvėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisalvėti — intr. pamažu pritekėti: Pamažu sulos prisalvėjo pilnas puodelis Lš. salvėti; apsalvėti; išsalvėti; pasalvėti; prisalvėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”